Hår-mineral-analyse (test for tungmetaller og mineraler)

Beskrivelse kommer snart!

Kan bestilles ved at skrive til info@rikkeliva.com