DNA Health

DNA Health henvender sig til personer, der generelt ønsker at optimere deres sundhed. Genvariationer alene determinerer  hverken vores sundhed, BMI eller sygdomsrisiko, men i samspil med vores livsstil har det stor betydning for vores fremtidige sundhed. Vi er alle sammen vidt forskellige og har hver især vore styrker og svagheder, hvilket også gælder vores genetik. Ved at få indsigt i vores geners påvirkning på essentielle biologiske processer i kroppen, kan vi målrette vores opmærksomhed og eventuelle behandlingsstrategier mod de processer, som grundet uheldige genetiske variationer, kræver en udefrakommende intervention.
På denne måde kan vi specificere vigtige elementer i kosten og klarlægge hvilken livsstil vi som enkeltperson bør føre.

Formål med DNA Health

DNA Health har til formål, at optimere menneskets sundhedsmæssige velbefindende, ved at gøre dem i stand til at træffe bedre kost- og livsstilsvalg. Samtidig kan testen vise, om en person bør være opmærksom på bestemte kosttilskud, eller om personen bør være opmærksom på risikofaktorer for udvikling af  livsstilssygdomme. Ved at kombinere viden om den menneskelige genetik, samt viden om ernæring, motions- og miljøpåvirkninger, er det nu muligt på en struktureret måde, at forebygge livsstilssygdomme, frem for at behandle dem når de først er brudt ud.

Metode for opsamling

Genprøverne tages ved at skrabe spyt og celler fra indersiden af kinden med en vatpind. Herefter sendes prøven til Nordic Laboratories. Prøvesvaret vil være klart ca. tre uger efter at Nordic Laboratories har modtaget prøven.

Det fortæller DNA Health dig
DNA Health er bygget op omkring 26 gener, som er fordelt inden for syv områder, som alle er fundamentet for vores generelle sundhed:
1.  Kolesterol metabolismen
Gener, som har betydning for i hvillken grad kroppen er i stand til at mobilisere triglycerider til frie fedtsyrer, hvilket har betydning for kolesteroltal- og fordeling og dermed risiko for hjerte-karsygdomme.
2.  B-vitamin/Methylering
Gener, som har betydning for methylering, der er den processen som reparerer  og danner nye celler og dermed ny DNA.
3.  Afgiftningsprocesser
Gener som har betydning for kvaliteten af to af vores afgiftningsfaser (fase 1 og 2). To vigtige processer i kroppen, som er ansvarlige for at eliminere og udskille affaldsstoffer og toksiner.
4.  Inflammation
Gener, som har betydning for kroppens egenproduktion af inflammation. Er inflammationsniveauet for højt, påvirker det risikoen for udvikling af en lang række livsstilssygdomme.
5.  Antioxidant status
Gener, som har betydning for kroppens egenproduktion af antioxidanter. Er produktionen for lav, kan det medføre høje niveauer af oxidativt stress, inflammation og ophobning af affaldsstoffer i kroppen.
6.  Knoglesundhed
Gener som har betydning for kroppens evne til at optage og omsætte D-vitamin og kalk, m.h.p. at sikre stærk knoglevæv.
7.  Insulinresistens
Gener som påvirker kroppens insulinfølsomhed og dermed risiko for udvikling af Type-2 diabetes.
DNA Helath testen koster 1995kr. + analyse, gennemgang og skriftlig tilbagemelding inkl. kost- og tilskudsanbefalinger – i alt 3195kr.Book din tid ved at skrive til info@rikkeliva.com.