DNA Diet Plus

Gener, som er involveret i vores regulering af energiforbrug, appetit og fedtforbrænding spiller alle en vigtig rolle for vores vægtregulering. Faktisk er genetiske faktorer skyld i 40-80% af den menneskelige variation i kropsvægt. Dette bidrager til forklaringen af, hvorfor ikke alle bliver overvægtige når de udsættes for ens miljømæssige påvirkninger. Vores genetik bestemmer en persons tilbøjelighed til at udvikle overvægt. Endvidere har det betydning for i hvilken grad vi responderer på træning og kost.

I løbet af de sidste 10 år har videnskabelige studier givet os viden om genvariationer, som giver os mere og mere indsigt i hvor stor en rolle genernes spiller for den individuelles risiko for henholdsvis at tage på og tabe sig i vægt. Ved at kende til vores klients genetik, kan vi optimere de individuelt tilpassede kost- og træningsråd.

Forskning inden for Nutrigenomics vedrører en lang række metaboliske processer, som har betydning for vægt, insulinfølsomhed, snacking, overspisning, følsomhed for mættet fedt og kulhydrater, samt træningsrespons.

Hvem er testen til?

DNA Diet henvender sig til personer, som har problemer med vægttab og vægtvedligeholdelse. Testen anbefales særligt personer, som har har været overvægtige hele livet eller har en formodning om, at de kan være genetisk disponeret for overvægt.

DNA Diet Plus kortlægger genvariationer, som påvirker stofskifte- og forbrændingsprocesserne, sult- og mæthedsregulering, insulinfølsomhed og inflammation. Ud fra selve testresultatet, foreslår DNA Diet både kost-, trænings- og livsstilsændringer, som bedst muligt understøtter de genetiske variationer, som har en uhensigtsmæssig påvirkning på vores vægt, stofskifte, fedtforbrænding og fedtdeponering.

Hvorfor bruge DNA Diet Plus?

DNA Diet Plus er et gavnligt værktøj i et vægttabsforløb. Ud fra DNA Diet genresultatet kan den certificerede DNALife behandler konkludere hvilken af de tre kosttype, den testede vil have mest gavn af at følge.

Undersøgelser viser, at vi som mennesker responderer forskelligt på forskellige kosttyper, og at der dermed ikke findes én korrekt kost, som virker positivt for alle. Ved at teste DNA Diets 13 genvariationer på det enkelte individ, er vi nu i stand til at anbefale den bedst mulige kost for netop denne person. Testresultatet skal ses i sin helhed med hensyn til klientens baggrund, sygehistorie, hverdag, præferencer, tidligere vægttabshistorik og ønskede vægttab.

Metode for opsamling

Genprøverne tages ved at skrabe spyt og celler fra indersiden af kinden med en vatpind. Herefter sendes prøven til Nordic Laboratories. Prøvesvaret vil være klart ca. tre uger efter at Nordic Laboratories har modtaget prøven.

DNA Diet Plus testen koster 1495kr. + analyse, gennemgang og skriftlig tilbagemelding inkl. kost- og tilskudsanbefalinger – i alt 2695kr.

Book din tid ved at skrive til info@rikkeliva.com.